فرم قرار داد

این فرم برای انجام کارها و پروژه هایی که بین آیاتا و شما مشتریان عزیز صورت میگیرد مورد استفاده قرار میگیرد.
تا کار به صورت قانونی و به صورت کاملا مطمئن صورت بگیرد و مشکلی در حین طراحی و تحویل پیش نیاید.

این قرارداد استاندارد جامعه طراحی ایران میباشد که مطمئنا محتوای قرار داد کاملا استاندارد نوشته شده است و این قرار داد برای تمام طراحان مورد استفاده قرار میگیرد.

دانلود فرم قرار داد آیاتا به صورت PDF

این قرار داد زمانی که مایل به همکاری با ما بودین مورد استفاده و اطمینان دو طرفه قرار میگیرد.

خانـــــــــــه قرار داد طراحی مشتری با ما
×